Kategorier
Företagande

Entresol – ta verksamheten till nya höjder

Många företag upplever logistiska problem i takt med att de växer. Detta uppenbarar sig primärt på lagret där man har svårt att få plats med allt som den nya efterfrågan kräver. Detta innebär dels att man får en ineffektiv arbetsgång med många flaskhalsar och dels också en ökad fara för personalen som arbetar på lagret.

Man ställs inför ett dilemma: ska man byta lokaler, öka kostnaderna och ta en risk – eller ska man stanna kvar och växa successivt? Vi skulle säga att det senare alternativet nästan alltid är möjligt och att man faktiskt kan skaffa mer utrymme i en befintlig lokal – och slippa ta stora ekonomiska risker genom att byta. Entresol är lösningen på många problem.

Entresol – ett extra våningsplan gör skillnad

Vad är då entresol? Förenklat så kan man säga att det handlar om att man bygger upp ett extra våningsplan och att man genom detta frigör en massa utrymme på golvet – samtidigt som man får ett extra utrymme på våningen som byggs. Tänk ungefär ett loft i ett högt vardagsrum. Genom att ta tillvara på den takhöjd som nästan alltid finns – men som nästan aldrig används – så kan man öka på lagerhållningen och samtidigt också skapa en effektivare verksamhet och logistik. Detta utan att äventyra säkerheten hos de anställda.

Andra fördelar finns också. Dels så handlar det om att man som företag inte behöver byta kostym och ta riskerna som kommer med att flytta in i nya lokaler. Utöver det ekonomiska – du går upp i hyra och vad händer om efterfrågan sjunker? – så finns det även andra saker som kan vara negativa i att byta lokal. Kunderna vet var du finns och ett byte kan innebära ett tapp i försäljningen.

Entresol är en investering som betalar av sig redan från dag ett och som tar ungefär två år – i genomsnitt – innan man når break-even och kan räkna hem pengarna. Det handlar om en sund investering som möjliggör för företag att växa i sin egen takt.